مشاهده فیش های ثبت شده

نام بانک: بانك ملي

شماره حساب: 0349757874002

شماره کارت: 6037997592961032

شناسه شبا: IR040170000000349757874002

به نام: علیرضا رنجبرزادهلطفا وارد شوید: در صورتی که قصد ثبت مشخصات پرداخت خود را دارید ابتدا وارد سایت شده و سپس مشخصات پرداخت را در فرم نمایش داده شده وارد نمایید.