نمایندگی هاست لینوکس سی پنل ایران

نمایندگی هاست لینوکس پلان 1

فضا 5 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تعداد سایت نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس پلان 2

فضا 10 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تعداد سایت نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس پلان 3

فضا 20 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تعداد سایت نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس پلان 4

فضا 50 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تعداد سایت نامحدود